Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Täitemenetlusest

Kohtutäitur sundtäidab täitedokumente. Täitedokumentideks on kohtulahendid ja muud dokumendid, mida võib kohtuasja algatamata sundtäitmisele võtta: mitmesugused haldusaktid (sh maksuvõlad, parkimistrahvid) ja ka mõned lepingud (sh notariaalselt tõestatud lepingud, milles pooled kohustuvad lepingu täitmata jätmise korral alluma kohesele sundtäitmisele).

 

infovoldik võlgnike õigustest täitemenetluses 

infovoldik võlgnike õigustest täitemenetluses (vene keeles, RU) 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121