Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Saneerimisnõustajad

Saneerimisnõustaja kutsetegevus

Saneerimisnõustaja on kohtu ametisse nimetatud isik, kes teavitab võlausaldajat ja kohut erapooletult ning asjatundlikult ettevõtte majanduslikust olukorrast ja saneerimisvõimalustest, nõustab ja abistab ettevõtjat saneerimismenetluse jooksul ning kontrollib võlausaldaja nõude õiguspärasust ja ettevõtja tehingute otstarbekust. Saneerimismenetluse teated avaldatakse ametlikus väljaandes “Ametlikud teadaanded”.

Saneerimisnõustajana võivad tegutseda isikud, kellele Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on andnud õiguse saneerimisnõustajana tegutseda.

Saneerimisnõustajana tegutsemise õigusega isikute andmed on kantud saneerimisnõustajate nimekirja. Kohustus esitada Kojale õiged andmed lasub saneerimisnõustajal.

Saneerimisnõustaja annab kohtule teavet oma ülesande täitmise kohta. Põhiliseks järelevalveorganiks saneerimismenetluse ja saneerimisnõustaja üle on kohus. Kohus võib saneerimisnõustaja ülesannetest vabastada. Haldusjärelevalvet saneerimisnõustajate tegevuse üle teostab Koja kutsekogu juhatus. Saneerimisnõustaja kutsetegevust sätestavatest õigusaktidest tulenevate kohustuste rikkumise eest võib koja aukohus määrata saneerimisnõustajale distsiplinaarkaristuse. Distsiplinaarkaristused on noomitus, rahatrahv (64 – 6400 eurot) ja saneerimisnõustajana tegutsemise keeld kuni viieks aastaks. Koja aukohus ei aruta ega karista distsiplinaarkorras koja liikmeks olevat advokaati. Advokaatide üle teostab järelevalvet asja menetlev kohus ja advokatuuri aukohus.

Juhatuse liikmed

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121