Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Nõuete jaotamine

Alates 1. märtsist 2015 hakkas kehtima täitemenetluse seadustiku § 23′ lg 2 uus redaktsioon, mille kohaselt tuleb Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010 määrusega nr 42 „Avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord“ hõlmatud avaliku võimu kandjate nõudeid anda kohtutäiturile täitmiseks üksnes Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) vahendusel, edastades vastavad nõuded Kojale avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemi kaudu. Koja, Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse koostöös on valminud avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem, mille kaudu tuleb avaliku võimu kandjate nõudeid jaotada kohtutäituritele alates 1. märtsist 2015.

Infosüsteemil e-Täitur on veebipõhine kasutajaliides, mis on kättesaadav internetiaadressil https://etaitur.just.ee. Juurdepääsu saamiseks infosüsteemile palume avaliku võimu kandjatel saata Koja nõunikule Jaan Lõõnikule (e-post: nouded@kpkoda.ee) asutuse:

  1. registrijärgne nimetus, registrikood, postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber ja pangakonto number või numbrid;
  2. e-Täituri infosüsteemi halduri nimi, isikukood, kontakttelefon ja e-postiaadress;
  3. soovi korral ka e-Täituri infosüsteemi kasutaja nimi, isikukood, kontakttelefon ja e-postiaadress.

Koja kontaktisik avaliku võimu kandjate nõuete jaotamise korraldamise ja kasutajatoe küsimustes on nõunik Jaan Lõõnik (tel. 6464619, e-post: nouded@kpkoda.ee).

Avalik fail: 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121