Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kohtutäituri eksam

Kohtutäiturieksami teade

18.08.2022

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eksamikomisjoni 8.06.2022 otsusega Koja algatusel korraldatava kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühise kohtutäiturieksami erialateadmiste kirjalik test (õigus- ja majandusvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi 25. oktoobril 2022 kell 10:00 – 17:00 Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor aadressil Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn asuvas ruumis nr 216.

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel eksamipäeval ajavahemikus 09:30 – 10:00 eksami sooritamiseks määratud Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor aadressil Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn asuva ruumi nr 216 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb Kojale esitada avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  • kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  • avaldaja omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine kohtutäituri seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud kohtutäituri ametisse nimetamist välistavaid asjaolusid;
  • elulookirjeldus koos ülevaatega senisest töö- ja teenistuskäigust;
  • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontole EE821010220113742012 SEB Pank.

Avaldus kohtutäituri abi ja kohtutäituri ühisel kohtutäiturieksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 19. septembriks 2022 e-posti aadressil info@kpkoda.ee või postiaadressil Tartu maantee 16, 10117 Tallinn.

Lugupidamisega,

Reet Rosenthal, Koja eksamikomisjoni esimees

Avalik fail:

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121