Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Alammenüü

Eksamid

Usaldusisiku esmase koolituse teade

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja metoodikakomisjon kuulutas välja avalduste vastuvõtu usaldusisiku esmasel koolitusel osalemiseks. Vormikohane avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada 5. jaanuariks 2024. Vestlused toimuvad avalduse esitanutega 19. jaanuaril 2024.

Esmase koolituse maht on 20-60 tundi ning sõltub usaldusisiku esmasel koolitusel osalemiseks avalduse esitanud isiku omandatud haridusest ja varasemast töökogemusest. Koja metoodikakomisjon vestleb avalduse esitanud isikuga enne temale esmase koolituse individuaalkava koostamist, Avalduses esitatud andmete ja vestluse alusel määratakse isikule koolituse täpne sisu ja maht.

Vormikohane avaldus tuleb koos lisadokumentidega esmasel koolitusel algavas voorus osalemiseks esitada Kojale aadressil info@kpkoda.ee 5. jaanuariks 2024 ning individuaalsed vestlused korraldatakse 19. jaanuaril 2023. Järgmiste voorude ajakava hetkel kinnitatud ei ole, kuid ilmselt jääb järgmine avalduste esitamise aeg 2024. aasta sügisesse perioodi.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121