Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Kutsekogu

Kutsekogu on üks Koja kõrgematest organitest ning sellesse kuuluvad kõik pankrotihaldurid ja saneerimisnõustajad.

Ameti- ja kutsekogu otsustavad ühiselt kohtutäituri seaduse § 83 lõike 3 kohaselt:

  1. koja põhikirja vastuvõtmise;
  2. koja arengukava vastuvõtmise;
  3. liikmemaksu miinimummäära kinnitamise;
  4. eestseisuse eelarveaasta tegevusaruande kinnitamise;
  5. koja majandusaasta aruande kinnitamise;
  6. kohtutäituri seaduse § 71 lõikes 3 nimetatud juhul audiitori nimetamise.

Kutsekogu juhatuse liikmed on Urmas Tross, Maire Arm, Maarja Roht.

Kutsekogu liikmete nimekiri on avaldatud siin.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121