Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Ametikogu

Ametikogu on üks Koja kõrgematest organitest, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid.

Ameti- ja kutsekogu otsustavad ühiselt kohtutäituri seaduse § 83 lõike 3 kohaselt:

  1. koja põhikirja vastuvõtmise;
  2. koja arengukava vastuvõtmise;
  3. liikmemaksu miinimummäära kinnitamise;
  4. eestseisuse eelarveaasta tegevusaruande kinnitamise;
  5. koja majandusaasta aruande kinnitamise;
  6. kohtutäituri seaduse § 71 lõikes 3 nimetatud juhul audiitori nimetamise.

Ametikogu juhatuse liikmed on Aive Kolsar (esimees), Katrin Vellet ja Mati Kadak.

Ametikogu liikmete nimekiri on avaldatud siin.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121