Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Pankrotihalduri eksam

Pankrotihalduri eksami teade

11.08.2023

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eksamikomisjoni 16.06.2023 otsusega Koja algatusel korraldatava pankrotihalduri eksami erialateadmiste kirjalik test (õigus-, majandus- ja raamatupidamisvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi 17. oktoobril 2023 kell 10:00 – 17:00 Tallinna Ülikoolis aadressil Narva mnt 29, Tallinn, Silva korpuse 3. korrusel asuvas ruumis nr S-338.

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel eksamipäeval ajavahemikus 09:30 – 10:00 eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikoolis aadressil Narva mnt 29, Tallinn, Silva korpuse 3. korrusel asuvas ruumis nr S-338 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb Kojale esitada avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  • pankrotiseaduse § 57 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  • kandideerija omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine pankrotiseaduse § 57 lõikes 6 nimetatud pankrotihaldurina tegutsemise õiguse andmist välistavaid asjaolusid;
  • elulookirjeldus koos ülevaatega senisest töö- ja teenistuskäigust;
  • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontole EE751010220113743011 SEB Pank.

Avaldus pankrotihalduri eksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 15. septembriks 2023 e-posti aadressil info@kpkoda.ee või postiaadressil Tartu maantee 16, 10117 Tallinn.

Lugupidamisega,

Reet Rosenthal, Koja eksamikomisjoni esimees

Avalik fail:

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121