Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Pankrotihalduri eksam

Pankrotihalduri eksami teade

1.08.2019

Käesolevaga teatame, et Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eksamikomisjoni 12.06.2019 otsusega Koja algatusel korraldatava pankrotihalduri eksami erialateadmiste kirjalik test (õigus, majandus- ja raamatupidamisvaldkonna küsimustele vastamine ning kaasusülesannete lahendamine) viiakse läbi 22. oktoobril 2019 kell 10.00 – 17.00 Tallinna Ülikooli Astra õppehoones aadressil Narva mnt 29, Tallinn asuvas ruumis nr A213.

Eksamil osalevate isikute tuvastamine toimub isikut tõendava dokumendi alusel eksamipäeval ajavahemikus 09.30 – 10.00 eksami sooritamiseks määratud Tallinna Ülikooli Astra õppehoones aadressil Narva mnt 29, Tallinn ruumi nr A213 ukse juures.

Vestlus viiakse läbi eksami kirjaliku osa sooritanud eksamineeritavaga. Vestluse toimumise aeg ja koht tehakse teatavaks eksami kirjaliku osa sooritanutele.

Eksamil osalemiseks tuleb Kojale esitada avaldus, milles märgitakse avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja töökoht.

Avaldusele tuleb lisada:

  • isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi ärakiri;
  • pankrotiseaduse § 57 lõikes 1 nõutava hariduse olemasolu tõendava dokumendi ärakiri;
  • senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri;
  • kandideerija omakäeline kinnitus, et tema kohta ei esine pankrotiseaduse § 57 lõikes 6 nimetatud pankrotihalduri tegutsemise õiguse andmist välistavaid asjaolusid;
  • elulookirjeldus;
  • 127 euro maksmist tõendav maksekorraldus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kontole EE751010220113743011 SEB Pank.

Avaldus pankrotihalduri eksamil osalemiseks ja avaldusele lisatavad dokumendid tuleb esitada Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale hiljemalt 20. septembriks 2019 e-posti aadressil info@kpkoda.ee või postiaadressil Tartu maantee 16, 10117 Tallinn.

 

Lugupidamisega,

Terje Eipre
Koja aseesimees esimehe ülesannetes

Reet Rosenthal
Koja eksamikomisjoni esimees

Avalik fail:

https://kpkoda.ee/feed/