Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Hüvitised töötajatele

Tööandja maksejõuetuse korral hüvitatakse töötajale järgmised tasud:

  1. enne tööandja maksujõuetuks tunnistamist saamata jäänud töötasu kuni töötaja kolme viimase töötatud kuu brutotöötasu ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui kolm Eesti keskmist brutokuupalka tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis Statistikaameti avaldatud andmete alusel;
  2. enne tööandja maksejõuetuks tunnistamist saamata jäänud puhkusetasu kuni töötaja ühe kuu puhkusetasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis Statistikaameti avaldatud andmete alusel.
  3. enne või pärast tööandja maksejõuetuks tunnistamist töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses kuni töötaja kahe kuu keskmise brutotöötasu ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis Statistikaameti avaldatud andmete alusel.

Hüvitise maksab Eesti Töötukassa. Hüvitise maksmiseks esitab töötukassale taotluse pankrotihaldur või ajutine pankrotihaldur, mitte töötaja ise. Otsus hüvitise määramise või määramata jätmise kohta tehakse hiljemalt kolmekümnendal päeval avalduse vastuvõtmise päevast arvates.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121