Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: Pankrotiombudsmani ehk uue maksejõuetuse institutsiooni töö on kõige tulemuslikum Kojas

10.12.2019 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda saatis eile Justiitsministeeriumile pöördumise, milles teeb uuesti ettepaneku, et pankroti „eriüksus“ ehk pankrotiombudsman tuleks luua Kotta.

Novembri lõpus saatis Konkurentsiamet omapoolse seisukoha Justiitsministeeriumile, kus leiab, et Konkurentsiamet pole õige koht maksejõuetuse institutsioonile (ehk pankrotiombudsmanile), kuna loodaval üksusel on vähe puutumust Konkurentsiameti igapäevase tegevusega. 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustub täielikult Konkurentsiameti ettepanekuga ning märgib, et on mitmetes pöördumistes teinud ettepaneku pankrotiombudsmani üksuse loomise Kotta. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Kantsleri Kristi Hundi sõnul on ministeerium sellest ettepanekust keeldunud ning toonud põhjenduseks asjaolu, et pankrotihaldurite üle järelevalvet ei saa teostada Koda, kuna Kotta kuuluvad kõik Eestis tegutsemisõigust omavad pankrotihaldurid. 

“Arvestades teenistuse väiksust – juht, kolm (pankroti) juristi ja üks tehniline töötaja, ei ole mõistlik luua eraldi ametit, sõnas kutsekogu esimees pankrotihaldur Terje Eipre. „Arvestada tuleb ka riigireformi ja asjaolu, et riik on võtnud suuna mitte luua uusi ametikohtu ja hoida kokku,“ lisas Terje Eipre. 

“Kui luua Eestis maksejõuetuse teenistus eraldi üksusena Koja juurde, siis oleks tagatud ka piisav kompetents, et saada hakkama maksejõuetuse põhjuste uurimisega. Kaasata tuleks selles töös nagunii spetsialiste, kes tegutsevad Koja juures pankrotihalduritena. Oluline on tagada teenistuse poliitiline sõltumatus, erapooletus ja iseseisvus otsustamaks, millistes konkreetsetes menetlustes on sekkumine vajalik. Seetõttu ongi kõige õigeim tuua Koja alla pankrotiombudsman, kes hakkaks tegema järelevalvet võlgniku ja tema lähikondsete tegevuse üle, kuna see ongi pankrotimenetluste suurim probleem,“ selgitas juurde kantsler Kristi Hunt. 

Kordame Koja ettepanekut, et institutsioon, mida Konkurentsiamet enda juurde ei soovi võiks olla loodud Koja juurde ning seeläbi ei suurene ükski riiklik ametkond. 

 

Lugupidamisega

Kristi Hunt
Kantsler

Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121