Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Pressiteade – 1.07 toimus usaldusisikute rakendusseminar

01.07.2024 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Pressiteade

  1. juuli 2024

 

Usaldusisikuks saab kohus nimetada vaid kvalifitseeritud isiku

  1. juulil 2024 rakendus füüsilise isiku maksejõuetuse seadusest tulenev nõue,  mille kohaselt võib kohus nimetada usaldusisikuks ainult sellise isiku, kes on kantud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja peetavasse usaldusisikute nimekirja. Sellega lõppes varasem võimalus et füüsilise isiku maksejõuetusmenetluses võis usaldusisiku ülesandeid täita ka maksejõuetu isik ise või keegi muu isik. Kõik varem määratud usaldusisikud peavad neile pandud ülesanded täitma lõpuni.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja peetavas usaldusisikute nimekirjas on hetkel 40 inimest.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda plaanib sügisel komplekteerida järjekordse usaldusisikute esmase koolituse grupi. Usaldusisikuks sobivad kandideerima need, kellel on omandatud bakalaureusekraad ja vähemalt kaheaastane töökogemus rahanduse, õiguse, juhtimise, võlanõustamise või raamatupidamise valdkonnas või kes on omandanud magistrikraadi. Usaldusisiku ülesandeks on välja selgitada maksejõuetusmenetluses oleva võlgniku varad ja kohustused ning teavitada kohut ja võlausaldajaid erapooletult ning asjatundlikult võlgniku majanduslikust olukorrast ja makseraskuste ületamise võimalustest, nõustada ja abistada võlgnikku maksejõuetusavalduse menetlemise ajal, samuti kohustustest vabastamise ja võlgade ümberkujundamise menetluses, ning teostada võlgade ümberkujundamise ja kohustustest vabastamise menetluses järelevalvet.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda korraldas õigusnormi jõustumise puhul usaldusisikutele rakendusseminari, mille käigus said usaldusisikud arutada koos maksejõuetuskohtunikega aktuaalsete õiguslike küsimuste üle menetluspraktika ühtlustamise eesmärgil. Pikemate sõnavõttudega esinesid Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatuse liige pankrotihaldur Maire Arm, Justiitsministeeriumi vabakutsete talituse juhataja Kairit Kirsipuu, kohtunik Karin Sonntak ning maksejõuetuse teenistuse juhataja Signe Viimsalu. Lisaks korraldati usaldusisikute seas ka valimised Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja metoodikakomisjoni liikmete ja asendusliikmete kohtade täitmiseks.

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana tegutsemise õigust omavad isikud. Koja juurde kuuluvad ka usaldusisikud.

 

Autor: Helen Rives

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121