Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Oksjonikeskus.ee’s müüdi 1. kvartalis 773 erinevat objekti

23.05.2017 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Käesoleva aasta 1. kvartalis alustati oksjonikeskus.ee vahendusel 1932 erinevat enampakkumist, mis on kümnendiku võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Keskmine hinnakasv 2017. aasta 1. kvartalis oli 25%. Vähim müüdud vara alghind oli 25 ja kõrgeim 295 000 eurot.

Nurjunud pakkumisi oli 1453 ja müügiga lõppes 373, neist enim kinnisvaraobjekte, kokku 219 tk. Enim nurjus vallasvarapakkumisi – 80% avalikustatute arvust.

Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul peaks täitemenetluses täitma nõude võimalikult varases staadiumis. Kui täitemenetlus venib, võib kasvada nõue (lisanduvad viivised ja intressid), aga ka moraalne surve erinevatele osapooltele ning psühholoogiline pinge. Selleks, et esimesed enampakkumised ei nurjuks, tuleks seadust muuta ja tsiviilkäibe kiirendamiseks ja täitemenetluse efektiivsuse suurendamiseks alustama turuhinnast näiteks viiendiku võrra madalamast alghinnast. Kehtiva seaduse järgi hinnatakse arestitud asjad võlgniku ja sissenõudja kokkuleppel või kui kokkulepet ei saavutata, siis hindab kohtutäitur lähtudes selle harilikust väärtusest. Täitemenetlus ei ole tavapärane turusituatsioonis tehtav tehing, vaid kiirkorras probleemi lahendamine. Seetõttu peaks müügiprotsess olema reaktiivne, kuid nõnda, et ei rikutaks võlgnike ega sissenõudja huve. Statistika näitab, et www.oksjonikeskus.ee täidab turvalisuse kõrgklassi, kasutajate nõudmised täidetakse läbipaistvuse ja kasutajasõbralikkusega ja trend on tõusev.

Elektrooniliste enampakkumiste eeliseks on, et potentsiaalsed ostuhuvilised saavad tellida endale teavitusi huvipakkuva vara enampakkumisteadete avaldamiseks ning pakkumisi teha sõltumata asukohast ning ka ajapiirid on paindlikumad – elektrooniline enampakkumine kestab vähemalt 5 päeva. Suuline enampakkumine viiakse läbi konkreetses kohas ja ajal.

Inimeste veebikäitumine on alates 2013. aastast, mil oksjonikeskus.ee käivitati, väga palju muutunud ning avalikustatud pakkumiste arv on 5 aastaga kahekordistunud, samuti on kahekordistunud müügiga lõppenud enampakkumiste arv. Suurenenud lõpphinnaga enampakkumiste arv on viie aastaga aga kolmekordistunud.

Oksjonikeskus.ee on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hallatav veebikeskkond, kus realiseeritakse võlgnike varasid nõuete rahuldamiseks täite- või pankrotimenetluses. Alates 2013. aastast on keskkonna kaudu realiseeritud üle 5000 objekti, keskmine hinnakasv on olnud 24 %.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kodaon 2010. a kohtutäituri seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust, jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121