Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Oksjonikeskus.ee’s lõppes müügiga 5,5% enam pakkumisi kui aasta varem

01.01.2018 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

2017. aastal alustati oksjonikeskus.ee vahendusel 7603 erinevat enampakkumist, keskmine hinnakasv oli müügiga lõppenud elektroonilistel enampakkumistel 30 % (2016. aastal 20 %).

Kokku müüdi Oksjonikeskus.ee’s 2017. aastal 1351 erinevat objekti, mis on enam kui 2016. aastal (1281). Vähim müüdud vara alghind oli 2017. aastal 1 euro ja kõrgeim 595 000 eurot.

Enim enampakkumisi oli 2017. aastal kinnisvarale (4903) ja vallasvarale (1957). Elektroonilistel enampakkumistel tõusis realiseeritud vara maksumus 2017. aastal 2,3 miljonit eurot (kasv võrreldes 2016. aastaga 0,6 miljonit eurot). 

2017. aastal korraldasid kohtutäiturid edukalt ka esimesed munitsipaal- ja riigivara elektroonilised enampakkumised ametitoimingu korras.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsleri Kristi Hundi sõnul peegeldab oksjonikeskus.ee andmestik täite- ja pankrotiasjade arvu üldist vähenemist, kuid teiselt poolt klientide suuremat ostuhuvi. Nõuete katteks arestitud vara realiseerimine aktiivse ostuhuvi tingimustes on lõppkokkuvõttes suureks abiks võlgnike kohustuste täitmisele. Kohtutäiturite võimekust vara realiseerimisel on hakanud kasutama ka omavalitsused.

Ühe näitena võiks välja tuua kohtutäituri ametitoimingu, kus kohtutäitur müüs Keila linnale kuuluva kinnistu elektroonilisel enampakkumisele ning selle tulemusel tõusis lõpphind alghinnaga võrreldes üle kahe korra ehk rahas väljendatult 500 tuhat eurot. Keila abilinnapea Timo Suslov tunnustas kohtutäiturit, kes tegi müügi õnnestumiseks väga head tööd.

Riik on seadusega pannud kohtutäiturile rolli olla avalikule sektorile asjalikuks toeks vara läbipaisval võõrandamisel ning loodame, et Keila linna tubli algatus innustab ka teisi kohalikke omavalitsusi ning riigisektorit kohtutäiturite ametitoimingut rakendama.

Oksjonikeskus.ee on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja hallatav veebikeskkond, kus realiseeritakse võlgnike varasid nõuete rahuldamiseks täite- või pankrotimenetluses. Aastas korraldatakse keskkonnas üle 8000 enampakkumise ning keskmiselt lõpeb iga kuues enampakkumine müügiga (neist pooltel juhtudel on müügihind alghinnast kõrgem, keskmine hinnakasv on u 30 %). Oksjonikeskkonnas avaldatud kuulutusi vaadatakse enam kui 10 tuhat korda päevas. Enampakkumisteadete märksõnade alusel tellimise süsteem tagab huvitatutele teabevoo ning informeerituse enampakkumistest. Keskkond vastab infoturbenõuetele ning tagab osalejatevahelise ausa konkurentsi ning enampakkumise protseduuride läbipaistvuse.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on 2010. a kohtutäituri seaduse alusel asutatud avalik-õiguslik juriidiline isik. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust, jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121