Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Küsitlus: 88% sissenõudjatest on kohtutäiturite tööga rahul

07.08.2018 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Ajendatuna justiitsministri hiljutisest hinnangust kohtutäiturite tööle otsustas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda viia läbi täitemenetluses sissenõudjana osalevate isikute seas rahuloluküsitluse. Küsitus viidi läbi e-maili teel ja sellele vastas anonüümselt 60 isikut, kellest 2/3 olid eraõiguslikust isikute sissenõudjate esindajad.

Küsitluse tulemusena selgus, et 88,2 % vastanutest olid kohtutäiturite töö korraldusega rahul, 87,9 % hindas väga heaks või pigem heaks kohtutäituri osutatava teenuse kiirust ja 93,1 % on rahul või pigem rahul kohtutäituri osutatava teenuse tulemusega. Sissenõudjad märkisid, et kohtutäiturid teevad oma tööd erinevalt. „Konkurents on tuntav, klienti väärtustatakse rohkem,“ märkis üks sissenõudja esindaja.

Sissenõudjad esitasid ka mitmeid märkusi kehtiva õigusruumi kohta. Vastustest kumas läbi, et õigusloome on üsnagi heitlik ning sageli kantud vaid ühekülgsest ideest või lähenemisnurgast, jättes maandamata kaasnevad riskid külgnevates aspektides. Näiteks avaldati pahameelt tsiviilnõuete aegumise tähtaja lühendamise üle kümne aastani, mille tagajärjel ei ole reeglina enam võimalik pöörata täitmisele nõudeid, kus võlgnik on  elatise nõudega kimpus.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on omaltpoolt juhtinud korduvalt seadusandja tähelepanu, et täitemenetlus on liialt kallutatud üksnes võlgniku huvide kaitseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.

Avalik fail:

Sissenõudjate rahuloluküsitluse koond (august 2018)

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121