Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kooliõpilastele selgitatakse täite- ja pankrotimenetlust

19.04.2022 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Käesolev, 2022. aasta on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojal peredele suunatud aasta. Koda käivitas koolinoortele suunatud projekti, mille raames kohtutäiturid ja pankrotihaldurid jagavad ametialaseid oma teadmisi koolides üle Eesti.

2022. a kevade seisuga on loenguid tellinud 106 kooli üle Eesti. Koolitused toimuvad kahes jaos – esimesed kevadel ning järgmised 2022. aasta sügisperioodil, septembris-oktoobris. Kõik need koolid, kes ei jõudnud loenguid tellida, saavad veel lähiajal tellida sügisesi loenguid. Oma loengusoovist võib kirjutada Koja kantslerile aadressil: helen.rives@kpkoda.ee.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite Koda keskendub oma loengus olukorrale, kus kohustused ja võlgnevused on juba tekkinud ning loengu käigus selgitatakse, kes on kohtutäitur ja pankrotihaldur, milles seisneb nende töö erinevus, milline on kohtusüsteem ja pankrotimenetlus.

Lisaks harivale eesmärgile tutvustatakse ka kohtutäituri ja pankrotihalduri elukutset ning propageeritakse noori elukutsevalikul kaaluma soovi saada justnimelt üheks nimetatud kutse esindajaks. Loengud peavad Koja liikmed – kohtutäiturid ja pankrotihaldurid.

Lektoritelt saadud tagasiside põhjal võib öelda, et võlgadest ja nende sissenõudmisest rääkimine on noortele väga vajalik ja huvitav teema. Lisaks gümnasistidele on loengud mõeldud ka põhikooli lõpuastmele ning väärib tähelepanu, milliseid küsimusi oskavad noored esitada. Teeb suurt heameelt, et peale loengut tullakse lektori käest küsima lisaküsimusi ning räägitakse avameelselt probleemidest kas enda või sõbra peres. Meie lektor oskab oma pädevuse piires nõustada ning vajadusel jagada kontakte, kuhu pöörduda, et leida võlanõustaja.

Koda teeb mai lõpus esimese kokkuvõtte loengusarjade läbiviimisest. Koos lektoritega analüüsitakse teemasid, noorte murekohti ja küsimusi ning vaadatakse üle teemad, mida sügisel võiks  loengusarjas täiendavalt kajastada. Kindlasti arvestame ka koolide pedagoogidelt saabunud märkusi ja tähelepanekuid, et anda meie noortele edasi parimad teadmised.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121