Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda tutvustas koostööpartneritele „raamist välja“ täitemenetluse parendamise ideid

21.01.2020 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Reedel, 17 jaanuaril kohtusid Koja esindajad laialdase huvirühmade esindajatega, et koos disainida tuleviku täitemenetlust. Vähendamaks lõpuni viimata täitemenetluste arvu kui ka kohtute koormust, tuleb teha põhjalik õigusaktide analüüs koostöös kõikide osapooltega, kes on seotud õiguskuulekuse tagamisega. Praegune täitemenetlus ja sellega seotud seadused vajavad terviklikku kaasajastamist.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on ellu kutsunud erinevate huvigruppide töörühma, et üheskoos läbi töötada probleemsed kohad seadusloomes ning teha seaduste muudatuste ettepanekuid seadusandjatele, mis kestaks kauem kui dekaad ning poleks vaid püksipõlve lappimine. Eesti täitemenetlus vajab terviklikku vaadet ja sisulist kaasajastamist. Esimesel kohtumisel osalesid nii erasektori kui ka avaliku sektori esindajad, kelle ühine huvi on parem täitemenetlus nii täna kui ka tulevikus.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul tuleb keskenduda seadusloome täiustamisele, kuna viimati käsitleti täitemenetlust süsteemselt pea 19 aastat tagasi. „Koda on otsustanud, et hoolimata pidevatest tagasilöökidest jätkame ettepanekute tegemist seadusloome parendamiseks ja seda koostöös erinevate huvigruppidega,“ sõnas Kristi Hunt.

„Kohtumisel osalenud kinnitasid, et Koja poolt esitletud teemad on olulised võlavaba ühiskonna suunas liikumisel ning koostööpartnerid on valmis seadusloome arendamisprotsessis igati kaasa lööma. Esimene oluline teema, milles saavutati konsensus on kohtutäiturite tasud peavad muutuma arusaadavamaks, “ lisas  Kristi Hunt.

Koos koostööpartneritega plaanib Koda võtta selge juhtpositsiooni täitemenetluse parendamisel ning tuleviku täitemenetluse disainimisel.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õiguskaitse ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise. Koda on riigi õigussüsteemile partneriks, kaitstes võlaandja huve kui võlamenetluse aluseks on kohtuotsus või mõni muu õigusakt (trahv, määrus vms).

 

Lugupidamisega
Kristi Hunt
Kantsler
Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121