Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda: Täitemenetluste lahendamise efektiivsus sõltub üheselt tõlgendatavast seadusandlusest

11.12.2019 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Vähendamaks lõpuni viimata täitemenetluste arvu kui ka kohtute koormust, tuleb teha põhjalik õigusaktide analüüs koostöös kõikide osapooltega, kes on seotud inimeste võla probleemide lahendamisega. Õigusaktide terviklik kaasajastamine  vähendab nende vääriti mõistmist nii võlgnike, võlausaldajate kui ka kohtutäiturite ja pankrotihaldurite endi poolt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on ellu kutsunud erinevate huvigruppide töörühma, et üheskoos läbi töötada probleemsed kohad seadusloomes ning teha seaduste muudatuste ettepanekuid seadusandjatele.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul tuleb keskenduda seadusloome täiustamisele, et see oleks arusaadav igale protsessis osalejale ja ka tagatud õiglane tasu nii saajale kui ka maksjale. „Koda on otsustanud, et hoolimata pidevatest tagasilöökidest jätkame ettepanekute tegemist seadusloome parendamiseks ja seda koostöös erinevate huvigruppidega,“ sõnas Kristi Hunt.

 „Nii mõnedki ettepanekud nagu võimaluse andmine varatu võlgniku menetluse lõpetamiseks, menetlusliigi toomine täitemenetlusse, mis sarnaneks tsiviilkohtumenetluse maksekäsu kiirmenetluse põhimõtetega – nõue pööratakse täitmisele vaid juhul, kui mõlemad osapooled on sellega nõus, elatisabi kohene väljamaksmine elatisabi vajajale on tegelikult juba ettepanekutena seadusandjateni jõudnud,“ lisas  Kristi Hunt.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õiguskaitse ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise. Koda on riigi õigussüsteemile partneriks, kaitstes võlaandja huve kui võlamenetluse aluseks on kohtuotsus või mõni muu õigusakt (trahv, määrus vms).

 

Lugupidamisega

Kristi Hunt
Kantsler

Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee)

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121