Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda kohtus Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga, et seista ühiselt Eesti ettevõtluskeskkonna parendamise eest

02.06.2017 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Täna kohtusid kahe koja esindajad, et arutleda teemadel kuidas saaksid kojad teha koostööd Eesti ettevõtluskeskkonna parendamiseks.

Koosviibimise avanud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kutsekogu juhatuse esimees Terje Eipre märkis, et antud koosoleku kokkukutsumise mõte oli suuresti asjaolus, et kooskõlastada seisukohad seoses ärikeeluga, ombudsmani institutsiooni võimaluse loomisega ning maksejõuetusõigusega seonduvate muudatustega. Sama koja esimees Mati Kadak märkis: „Kindlasti saame koostööd teha vahekohtute institutsiooni puudutava osas ning olulised muudatused, mis Koda on kirjutanud seaduseelnõusse SE280, mille läbi oleks võimalik tõsta võlgnike maksekuulekust ning kaitsta võlausaldajate huve“.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts märkis kohtumisel, et kaubanduskoja eesmärk on oma tegevusega aidata kaasa parema ja konkurentsivõimelisema ettevõtluskeskkonna loomisele, lisades et just õiguskeskkonna muutmisel ja parendamisel on hästi oluline omavahel suhelda ja koostööd teha. „Kaubanduskoda on hiljuti teinud mitmeid ettepanekuid, mis aitaksid läbi efektiivsema maksejõuetusmenetluse tagada ausamat konkurentsi ettevõtluses ning oluline on neid valdkonna spetsialistidega arutada,“ lisas Palts.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121