Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Presidendi tunnustus kohtutäituri tööle noortega

04.06.2019 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Kuuendat korda toimunud lastekaitsepäevaüritusel „Lastega ja lastele“ andis laureaatidele tunnustusauhinnad üle Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja õiguskantsler Ülle Madise. Tunnustuse saajate hulgas oli ka kohtutäitur Risto Sepp, kes sai eriauhinna “Lastega ja lastele”.Eesti Vabariigi presidendi tunnustus Risto Sepa tööle on tunnustus kogu täitesüsteemile ning kinnitus, et Eestis toimiv täitesüsteem on jätkusuutlik ja arenev.

Tunnustusauhinna eesmärk on tõsta esile lapsi, laste heaks panustanud inimesi ja organisatsioone ning olulisi algatusi laste- ja perepoliitika valdkonnas. Auhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku. 

Õiguskantsler Ülle Madise märkis oma sõnavõtus, et Risto Sepp on suure missioonitundega kohtutäitur. Keerulistes suhtluskorra asjades on just tema veenmisoskus aidanud paljude laste vajadused esikohale seada. „Risto Sepp leiab alati võimaluse osaleda lastega seotud kohtuotsuste parema täitmise aruteludel ja anda praktilisi soovitusi, kuidas menetlused laste jaoks kergemaks muuta,“ lisas õiguskantsler.

Õiguskantsler mõistab, et kohtutäituri töö ei ole lihtne – tal tuleb täita kohtuotsuseid, mida inimesed vabatahtlikult täita ei taha. Eriti keeruline on olukord nende kohtuotsustega, mis määravad kindlaks lapse suhtlemise lahus elava vanemaga. Kohtuvaidluste korral on vanemate suhted tihti väga pingelised ja üks lapsevanem ei toeta lapse suhtlemist teise vanemaga. Sellises olukorras üksnes formaalse lähenemisega tulemust ei saavuta.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloome ettepanekute tegemise. Tahame teadvustada igale ühiskonna liikmele, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi inimesena just nendes situatsioonides, mis on seotud kohustustega ning nende täitmisega. Ainult koos ühtse eesmärgi nimel saame seista Eesti riigi õiguskaitse  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas. 

Tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“ algatajateks on kaheksa laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Õiguskantsleri Kantselei ja Vabariigi Presidendi Kantselei.

Kristi Hunt
Kantsler
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
kristi.hunt@kpkoda.ee
6463773
https://kpkoda.ee/feed/
5368709121