Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturid esitasid Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele täna avaliku pöördumise

01.10.2018 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Kohtutäiturid esitasid Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele täna avaliku pöördumise, milles teevad ettepaneku, kuidas peaks olemasolevat täitemenetluse süsteemi muutma, et see oleks efektiivne ning kaitseks ka sissenõudja huve.

Selle asemel, et külvata segadust ühiskonnas ja raisata avalikku raha planeeritava reformi läbisurumisel, kutsuvad kohtutäiturid Riigikogu ja Vabariigi Valitsust üles rakendama Justiitsministeeriumi ressursse täitemenetluse valdkonna õiguslike ja infotehnoloogiliste probleemide avastamisel, sõnastamisel ja avalikustamisel, sest nende lahendamatuse tõttu kannatab täitemenetluse efektiivsus.

Justiitsministri uus algatus tekitab riigieelarvesse iga-aastaselt vähemalt 7 miljoni euro suuruse tulude vähenemise. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda ei ole olnud kaasatud Justiitsministeeriumi poolt 2017 aastal koostatud analüüsimisele ega saanud muul viisil kaasa aidata täitemenetluse reformimise otsustamise aluseks olevate dokumentide koostamisele. Tulenevalt soovist anda kodanike poolt valitud isikutele otsustamiseks vajalikku informatsiooni, siis anname allpool ülevaate, kuidas riigieelarvelisi vahendeid riigimehelikult planeerida.

Kirja täistekstiga saab tutvuda Koja kodulehel www.kpkoda.ee

Kohtutäiturite ettepanekud täitemenetluse tulemuslikkuse tõstmiseks:

  • Kohustada tööandjad ja riigi- ning kohaliku omavalitsuse asutusti maksma võlgnikule tehtavaid väljamakseid võlgniku isiklikule kontole;
  • Luua maksejõuetusinstitutsioon koos täitemenetluskonfliktide lahendamise võimekusega, sest siis ei peaks Justiitsministeeriumi ametnikud ja kohtud tegelema sedavõrd suures mahus kohtutäiturite peale esitatud kaebustega ning riik hoiaks seega olulist raha kokku;
  • Muuta täitemenetlus menetlusosalistele lihtsamaks ning luua võimalus, et pooled saavad valida sissenõudmiseks nn maksekäsu kiirmenetluse põhimõtte
  • Anda kohtutäiturile sarnaselt EMTA ja kohtuga õigus lugeda esitatud tõendid nõrkadeks ja mitteusutavateks.
  • Anda Kojale õigus teostada kohtutäiturite tegevuse üle kontrolli.
  • Kehtestada kohtutäiturite tasudele käibemaksumäär 0%,mille läbi võlgnike poolt kohtutäituritele (riigile) makstav tasu väheneb 20%.

 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121