Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

FIE-de haiguspäevade hüvitamine peab muutuma võrdseks

18.11.2020 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Koja esimees Arvi Pink saatis eile Sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles teeb ettepaneku kehtestada regulatsioon, et ka FIE-del ja FIE-dena maksustavatel isikutel oleks võimalus saada hüvitist teise kuni viienda haiguspäeva eest.

Avalike allikate kaudu on tulnud välja, et plaanis on muuta ravikindlustuse seadust, et õigus saada haigushüvitist tekib alates kuuendast haiguspäevast, kuna töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmisega jääb tööandja kanda teise kuni viienda haiguspäeva hüvitamine.

Koja esimehe Arvi Pink hinnangul tuleb kehtestada regulatsioon, et võimalus teise kuni viienda haiguspäeva eest hüvitist saada tekiks ka FIE-del ja FIE-dena maksustavatel isikutel, sh kohtutäituritel. Uue skeemi järgi peab olema võimalus saada Eesti haigekassast hüvitist seetõttu, et tegemist on isikutega, kellele on FIE-na teenitud ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu põhisissetulekuks. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on tegemist sotsiaalmaksu maksjate suhtes olulise võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega.

Lisaks arvestades aktuaalset olukorda ägeda viiruslevikuga, puutuvad näiteks kohtutäiturid kokku klientidega avalikku teenust osutades, mis suurendab oluliselt haigestumise riski.

 

Lugupidamisega
Kristi Hunt
Kantsler

Lisainfo: Kristi Hunt, kristi.hunt@kpkoda.ee 

 

Pildil: Koja esimees Arvi Pink

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121