Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Koja aukohtul uued liikmed

11.09.2023 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee
  1. augustil 2023 valiti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja erakorralisel ametikogul aukohtu uus kohtutäiturist liige. Põhjuse selleks andis  senise aukohtu esimehe Rocki Alberti tagasiastumine nii esimehe kui ka aukohtu kohtutäiturist liikme kohalt. Uueks liikmeks osutus valituks Jõhvi kohtutäitur Risto Kütt, kes töötab kohtutäiturina alates 2001. aastast.
  2. septembril 2023 toimus Koja aukohtu uuenenud koosseisu koosolek, kus valiti aukohtu esimeheks pankrotihaldur Andrias Palmits ning aseesimeheks Viljandi kohtutäitur Janek Pool.

Koja aukohus on alaliselt tegutsev vaidluste lahendamise organ, mis lähtub oma tegevuses kohtutäituri seadusest, saneerimisseadusest, pankrotiseadusest, füüsilise isiku maksejõuetuse seadusest, Koja põhikirjast ning aukohtu reglemendist. Aukohus lahendab Koja otsustest või heast ameti- või kutsetavast tulenevate kohustuste süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise süütegusid, aga ka nii kohtutäituri, pankrotihalduri, saneerimisnõustaja kui ka usaldusisiku käitumise või tegevuse  kohta esitatud kaebusi või distsiplinaarasju. Aukohtusse kuulub neli kohtutäiturit, neli kutsekogu liiget ja üks Justiitsministeeriumi esindaja. Aukohus moodustatakse viieks aastaks.

  1. aastal algatas Koja aukohus 4 menetlust. 2023.aastal on aukohus menetlenud 3 laekunud kaebust.

 

 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121