Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite vaba elukutse pidajatel täitus 20 aastat

02.03.2021 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

01.märts 2001 sai alguse kohtutäiturite tegutsemine vaba elukutse pidajana.

2001. aastal loodi Eestis majanduslikult iseseisva, kuid riigi võimufunktsiooni etendava kohtutäituri amet. Kakskümmend aastat tagasi reformitud süsteemi põhieesmärgiks oli isemajandava süsteemi loomine ning tõsta täitmise efektiivsust.

2021. aastal saame kindlalt väita, et püstitatud eesmärk täideti ning sellega on kaasnenud õiguskuulekuse tõus, sest võlgnikud püüavad enda kohustused ära täita enne kohtutäituri juurde jõudmist. Kahekümne aastaga on arenenud uus mõtteviis, et vabatahtlikult oma kohustusi täita on odavam ning kasulikum.

Vabakutseliste kohtutäiturite süsteem on rakendatud valdavas osas Euroopa Liidu liikmesriikidest ning selline praktika on ennast õigustanud.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja korraldatud küsitlus näitab, et 88% vastavas küsitluses osalenud võlausaldajatest ütlesid, et nad on kohtutäiturite töö efektiivsuse ja menetluse kiirusega rahul.  Esimese nelja kuuga suudavad kohtutäiturid ära täita kuni 50 protsenti täitmisele esitatud nõuetest.  Kohtutäiturid töötavad otsuste täitmise nimel ning täitur vastutab töö tulemuste eest oma isikliku varaga, mis omakorda tagab, et ta teeb oma tööd ülima pühendumise ja professionaalsusega.

Kohtutäiturite töö efektiivsuse tagajärjel kahaneb aasta-aastalt täitmisse suunatud asjade arv. Ametikogu juhatuse esimehe Katrin Velleti sõnul on languse põhjus üldine õiguskuulekuse kasv ühiskonnas, aga ka kohtutäiturite hea ja professionaalne töö. Katrin Vellet märkis: „Oleme järjepideva tegevusega jõudnud olukorda, kus inimesed mõistavad, et enda tegevuse eest tuleb paratamatult vastutust kanda ning seda mitte tehes ei ole kohtutäiturist pääsu“.

Alates 2010. aastas on kohtutäiturid koondunud Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) alla. Koda on oluline organisatsioon Eesti riigi õigusaktide  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas.  Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi kodaniku nõustamise, noorte koolituste ja seadusloomesse ettepanekute tegemise.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja visioon on kasvatada Eestist võlavaba kultuuriga ühiskond, teadvustades inimesele võlavaba elu väärtusi. Vastutustundlik finantskäitumine on üksikisiku ja riigi jaoks oluline, sest see loob turvatunnet.

Lugupidamisega

Kristi Hunt
Kantsler

Lisainfo: Kristi Hunt, kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 ( www.kpkoda.ee )

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja pressiteateid ja uudiseid saab RSS-feedina lugeda aadressilt http://kpkoda.ee/feed.

https://kpkoda.ee/feed/