Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturid pakuvad MTÜdele võimalust „Kohtu Täituriga“

10.06.2021 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

 

Täna tähistatakse rahvusvahelist kohtutäiturite päeva ning selle tähistamiseks julgustavad kohtutäiturid MTÜde esindajaid leidma kohtutäitur, kes nõustaks kas MTÜd või teie liikmeid, kuidas võlgadega hakkama saada.

 

Eestis on palju erinevaid mittetulundus ühendusi, mis tegelevead erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamisega. Kohtutäiturid soovivad pakkuda tuge nii MTÜ juhtidele, kui ka liikmetele, kellel on küsimused või probleemid seoses täitemenetlusega.

Juba tuntuks saanud „Kohtu Täituriga“ programmi raames pakume võimalust erinevatele MTÜdele leida endale sobiv lahendus nõustamiseks kohtutäituri poolt.

Kutsume üles MTÜsid kirjutama aadressile info@kpkoda.ee taotlus, mis sisaldaks järgmist informatsiooni: millise MTÜga on tegemist, millises piirkonnas nõustamist soovitakse; kellele nõustamist soovitakse ning millal nõustamist soovitakse.

Peale pöördumist leiame teie piirkonnas asuva kohtutäituri, kes leiab nõustamiseks sobiva viisi.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti õigus-  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas.   Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimeste nõustamise, noortele korraldatavate koolituste ja õigusloome ettepanekute tegemise. Tahame, et iga ühiskonna liige saaks aru, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna  just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega.

Ootame MTÜde taotlusi kuni 01.07.2021 kasutage märksõna „Kohtu Täituriga”.

Lugupidamisega

Kristi Hunt

Kantsler

Lisainfo: Tatjana.Afanasieva@taitur.net

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121