Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Tasuta õigusabi kampaania „Kohtu Täituriga“ raames küsiti enim nõu elatusmiinimumi ja võlgade aegumise kohta

29.08.2019 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda korraldas suvekuudel kampaania „Kohtu Täituriga“, kus pakuti tasuta õigusabi võlaküsimustes. Tasuta nõustamist pakuti kolmes Eesti piirkonnas – Harju, Tartu ja Viru tööpiirkonnas ligi 100 inimesele.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt tunnustab neid tublisid inimesi, kes soovivad oma võlgnevustega tegeleda ning eriti veel neid inimesi, kelle võlad ei ole veel kohtutäituriteni jõudnud, kuid kes olid juba valmis oma võlgnevustega tegelema, et leida võimalusi täitemenetluse ennetamiseks.

Eeltoodu näiteks oli noormees Harjumaalt, kelle suhtes polnud algatatud ühtegi täitemenetlust, aga kiirlaenudega seotud kohustusi oli 8, kuid kõikide laenuandjatega olid graafikud sõlmitud ja noormees maksis ilusasti igakuiselt kokku lepitud summat. Noormees soovis pigem tunnustust oma püüdlikkuse eest, et on iseseisvalt alustanud lahenduste otsimisega. „Selliseid tublisid inimesi kohtutäiturid tihti oma igapäevatöös ei kohta,“ sõnas Kristi Hunt.

Nõustamisele tulid ka võlgniku lähisugulased, kes teadsid, et inimene ise ei taha enda võlgadega tegelda, kuid sugulased on mures ning püüdsid kohtutäituriga koos leida lahendust, kuidas olukorrast välja tulla.

Enim nõustanud Narva kohtutäituri Tatjana Afanasieva sõnul olid enamus küsimused seotud elatusmiinimumi ning võlgade aegumisega, mis näitas, et inimesed vajavad abi enda võlaprobleemidega tegelemiseks. Tatjana Afanasieva hinnangul on selline nõustamine väga vajalik, sest kohtutäitur on kindlasti üks väheseid inimesi Eestis, kes täitemenetlust läbinisti tunneb ja suudab võlgnikku aidata. „Kohtutäitur on võlgniku jaoks esmane kontakt, kelle poole peaks pöörduma ja seda just kohtu poolt väljamõistetud võlgnevuste puhul,“ sõnas Tatjana Afanasieva.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustab inimesi võlgnevuste likvideerimisel ja õigusnõuga kogu täitemenetluse jooksul, kuid oluline on, et nõustada saab vaid neid inimesi, kes ise soovivad võlgnevustega tegeleda ja leida lahendusi nende likvideerimiseks. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti õigus-  ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas.  Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimeste nõustamise, noortele korraldatavate koolituste ja õigusloome ettepanekute tegemise. Tahame, et iga ühiskonna liige saaks aru, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna  just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega. 

 

Lisainfo: Kristi Hunt, Telefon: (+372) 6463773

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121