Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Võlgniku vastas on võlausaldaja ning kohtutäitur on vaid vahendaja

18.02.2020 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Poleemikat tekitanud IT-lahenduse käivitamisel kuvati avalikkusele võlgnikke, kuid sissenõudjad on sootuks unustusse vajunud. Kohtutäiturid täidavad seadust ning sissenõudjate nõudeid ning oluline on mõsta, veebruarikuus ei teinud kohtutäiturid uusi arestimisakte, vaid käivitus uus IT-lahendus, mis võttis andmed ka kõikidest varasematest töövõimetoetustele saadetud arestimisaktidest ja tekitas ülearestimise. Koheselt, kui viga avastati pakkus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda välja lahenduse, et uuel kuul taastatakse vana olukord ning inimesed, kellel on ülearestimine toimunud, makstakse enam arestitud summa tagasi.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hundi sõnul ajamasinat ei ole ning seetõttu tuleb tegelda hetkel tekkinud olukorra lahendamisega. „Oleme omalt poolt pakkunud välja lahenduseks, et Töötukassa tõendi alusel makstakse ülearestitud raha võlgnikele tagasi,“ sõnas Kristi Hunt.

Viimastel nädalatel on selgelt märgata, et avalikkuse hukkamõist kohtutäiturite suunal on lihtne tulema ning probleemi olemusse ei süüvita.

Kohtutäitur on tagajärg sellele, kui inimene pole tegelenud enda kohustuste täitmisega. „Me mõistame väga hästi, et töövõimetustoetuse saajad on haavatav sihtrühm, kuid tuleb arvestada ka teise poolega – võlausaldajaga, sest tihtipeale on nendes menetlustes sissenõudjateks elatisraha saavad lapsed, samuti võlgniku tõttu liiklusõnnetusse sattunud ja tänaseks töövõimetud isikud või pensionärid, kes jääb ilma kohtulahendiga välja mõistetud õigusest,“ lisas Kristi Hunt.
Töövõimetoetusest kinnipidamiste tegemine on täiendav võimalus enda võlgadest vabaks saamisel. Kohtutäituritele teevad võlgnikud ka ise avaldusi, et tema töövõimetoetusest tehtaks kinnipidamisi, sest inimesed mõistavad, et oma võlgadega peab tegelema. Võlgadega ongi oluline üks selge tõde, et nendega tuleb tegeleda ning olulisim on siinjuures alati suhelda enda sissenõudja ja ka kohtutäituriga.
Koda kutsub üles inimesi tegelema oma võlgadega ning avalikkust mõistma, et pingil ei istu vaid võlgnikud, alati on teises otsas võlausaldaja.

Lugupidamisega
Kristi Hunt
Kantsler
Lisainfo: kristi.hunt@kpkoda.ee, (+372) 6463773 (www.kpkoda.ee )

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121