Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäitur Arvi Pink on ametist tagandatud

05.11.2021 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Justiitsministri käskkirjaga on Tallinna kohtutäitur Arvi Pink tänasest ametist tagandatud. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu juhatus korraldab täiteasjade üleandmise menetlusi jätkavale kohtutäiturile.

Justiitsminister tagandas kohtutäituri ametist Arvi Pingi tema ametitegevuses avastatud rikkumiste pärast. Distsiplinaarmenetluse käigus tuvastas Justiitsministeerium, et kohtutäitur Arvi Pink võttis võlgnikelt süstemaatiliselt ja õigusvastaselt täitemenetluse alustamise tasu rohkem kui seadus seda ette näeb.

 

Ametikogu juhatus rõhutab, et kohtutäitur peab olema seadusekuulekas ja õiguskorda austav, olles sellise käitumisega eeskujuks ka teistele kodanikele. Teadaolevalt on kohtutäitur Arvi Pink võlgnikelt alusetult sisse nõutud raha tagastanud, kuid arvestades  distsiplinaarsüüteo olulise raskusega,  on see kaasa toonud tema suhtes  usalduse kaotamise.

 

Seoses kohtutäituri ametist tagandamisega on kohtutäitur Arvi Pingi menetluses olnud täiteasjade menetlemine peatunud kuni täiteasjade üleandmiseni uuele kohtutäiturile, kelleks on Tallinna kohtutäitur Risto Sepp. Selle aja kestel ei tehta sissenõudjatele raha väljamakseid, ei lõpetata ega muudeta võlgnike varale või pangakontole seatud areste ega tehta ka muid toiminguid. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.

 

Lugupidamisega,

 

Katrin Vellet

Ametikogu juhatuse esimees

 

 

Info: Helen Rives 56851043

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121