Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Riiklikud palga ja elatise alammäärad

Periood Töötasu alammäär Elatise alammäär Märkused
rubla kroon euro
jaan.-dets. 1990 100 10 0,64 Ühe lapse kasuks – 1/4; kahe lapse kasuks – 1/3; kolme ja enama lapse kasuks – 1/2 vanemate töötasust (sissetulekust), kuid mitte vähem kui 20 rubla kuus iga lapse kohta
jaan.-juuni 1991 135 13,50 0,86
juuli – dets. 1991 200 20 1,28
jaan. 1992 410 41 2,62
veebr. 1992 600 60 3,83
märts – juuni 1992 1000 100 6,39 1,06 13.04.92 – 31.12.94 – 1/6 miinimumpalgast
juuli – sept. 1992 200 12,78 2,13
okt. 1992 – aug. 1994 300 19,17 3,19
sept. – dets. 1994 450 28,76 4,79
jaan. – dets. 1995 450 28,76 7,19 1.01.95 – 13.05.04 – 1/4 miinimumpalgast
jaan. 1996 – jaan. 1997 680 43,46 10,86
veebr. – dets. 1997 845 54 13,5
jaan. – dets. 1998 1100 70,30 17,57
jaan. – dets. 1999 1250 79,89 19,97
jaan. – dets. 2000 1400 89,48 22,37
jaan. – dets. 2001 1600 102,26 25,56
jaan. – dets. 2002 1850 118,24 29,56
jaan. – dets. 2003 2160 138,05 34,51
jaan. – dets. 2004 2480 158,50 39,62 / 79,25 14.05.04 – 31.12.21 1/2 alampalgast
jaan. – dets. 2005 2690 171,92 85,96
jaan. – dets. 2006 3000 191,73 95,86
jaan. – dets. 2007 3600 230,08 115,04
jaan. 2008 – dets. 2011 4350 278,02 139,01
jaan. – dets. 2012 290 145
jaan. – dets. 2013 320 160
jaan. – dets. 2014 355 177,50
jaan. – dets. 2015 390 195
jaan. – dets. 2016 430 215
jaan. – dets. 2017 470 235
jaan. – dets. 2018 500 250
jaan. – dets. 2019 540 270
jaan. 2020 – dets. 2021 584 292
jaan. – dets. 2022 654 243,44

255,64

292

327

 

 

 

Alates 1.01.22 tehtud kohtulahendite alusel 1.01.-31.03.22 on baassumma 243,44 eurot (200 + 3% keskmisest brutokuupalgast 1448),

Alates 1.01.22 tehtud kohtulahendite alusel 1.04.-31.12.22 on baassumma 255,64 eurot (200 + 4,6%200 + 3% keskmisest brutokuupalgast 1548).

Kuni 31.12.21 tehtud kohtulahendite alusel 292 eurot

Muude lahendite alusel alates 1.01.22 1/2 alampalka (327 eurot)

Vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel.
Kui laps viibib kohustatud vanema juures aasta jooksul keskmiselt seitse kuni viisteist ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga.
Kui isik on kohustatud elatist tasuma sama pere mitmele lapsele, vähendatakse järgnevate laste puhul elatise summat 15 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat.
jaan. – dets. 2023 725 255,64

292

362.50

 

Alates 1.01.22 tehtud kohtulahendite alusel 1.01.-31.03.23 on baassumma 255,64 eurot (200 + 4,6%200 + 3% keskmisest brutokuupalgast 1548).

Kuni 31.12.21 tehtud kohtulahendite alusel 292 eurot

Muude lahendite alusel alates 1.01.23 1/2 alampalka (362.50 eurot)

 

      Vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel.
Kui laps viibib kohustatud vanema juures aasta jooksul keskmiselt seitse kuni viisteist ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga.
Kui isik on kohustatud elatist tasuma sama pere mitmele lapsele, vähendatakse järgnevate laste puhul elatise summat 15 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat.

 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121