Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Ametist vabastatud kohtutäituri hüvitise nõue tema täiteasju ülevõtva kohtutäituri vastu

12.06.2024 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi 3. aprillil 2024 otsuse, millega tühistas Tallinna Ringkonnakohtu 10. oktoobri 2023 aasta otsuse, jättes jõusse Harju Maakohtu 13. oktoobri 2022 otsuse resolutsiooni, kuid täiendas otsuse õiguslikke põhjendusi. Riigikohus selgitas oma lahendis (2-21-9962/62), et ametist vabastatud kohtutäitur saab nõuda tema täiteasju ülevõtvalt täiturilt täitemenetluste alustamise tasude hüvitamist üksnes juhul, kui pooled sõlmivad vastava kokkuleppe.

Riigikohus leidis, et kuna kohtutäituri ametist vabastamine ja tagandamine toimub haldusmenetluses, siis saaks vastava hüvitamise korra kehtestada seadusandja. Põhiseadusega ei ole vastuolus sellise regulatsiooni kehtestamata jätmine, millega pannakse ametist vabastatud kohtutäituri täiteasjad ülevõtnud kohtutäiturile kohustus hüvitada ametist lahkuvale kohtutäiturile ülevõetud täiteasjade alustamise tasud.

Riigikohus selgitas oma lahendis (2-21-9962/62), et ametist vabastatud kohtutäitur saab nõuda tema täiteasju ülevõtvalt täiturilt täitemenetluste alustamise tasude hüvitamist üksnes juhul, kui pooled sõlmivad vastava kokkuleppe. Kehtivatest õigusaktidest ei tulene aga ülevõtvale kohtutäiturile kohustust sõlmida ametist lahkuva täituriga selles osas mistahes kokkuleppeid. Ka muud tasude hüvitamise korda ei ole seadusandja ametist lahkuvale täiturile ette näinud.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121