Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda tunnustas Tiina Mitti meenemedaliga

30.03.2023 Uudised

Täna toimus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja korraline ameti- ja kutsekogu, kus omistati tänavu kutsetegevuse lõpetanud pankrotihaldur Tiina Mitile pikaaegse ja tänuväärse töö eest pankrotihaldurina Koja meenemedal.  Tegemist on järjekorras teise Koja antava meenemedaliga, millest esimene omistati detsembris 2022 professor Paul Varulile.

 

Ameti- ja kutsekogul võtsid sõna Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning kutsekogu juhatuse esimees Terje Eipre, ametikogu juhatuse esimees Katrin Vellet, Koja aukohtu esimees Rocki Albert, eksamikomisjoni esimees Reet Rosenthal ja revisjonikomisjoni aseesimees Priit Petter. Ameti- ja kutsekogu kinnitas Koja 2022. a tegevuse aruande.

2022. aasta peamisteks märksõnadeks olid Koja jaoks struktuursed muudatused, mis olid põhjustatud füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse jõustumisest, ning infotehnoloogia tarkvaraprogrammide arendused. Koja esimees, vandeadvokaat ning pankrotihaldur Terje Eipre märkis koosolekul, et jätkuvalt on suureks probleemiks pankrotihaldurite töö tasustamise ebakindlus, mistõttu järjest väheneb uute isikute lisandumine pankrotihalduri kutsesse.

Koja ametikogu juhatuse esimees Katrin Vellet pidas oluliseks, et Koda suutis eelmisel aastal tuua infosüsteemide halduse välja riigiasutuse haldusest ning on loonud iseseisva võimekuse infosüsteemide arendamiseks. Suur töö tehti infosüsteemide kaasajastamiseks vastavalt õigusaktide muutumisele. Investeerimisvajadus infotehnoloogiasse on jätkuvalt väga suur, kuid probleemiks on Koja finantsvõimekuse ebakindlus. Nimelt paneb kohtutäituri seadus Koja järjepideva riski alla hüvitada kohtutäiturite ametitegevusega tekitatud kahju olukorras, kus Kojal puuduvad reaalsed võimalused kahju ärahoidmiseks. 2022. aastal maksis Koda kahjude hüvitamiseks 200000 eurot, kuid nõudeid on esitatud üle 300000 euro.

31.12.2022 seisuga oli Koja liikmeks 39 kohtutäiturit, 67 kutsekogu liiget, nende seas 65 pankrotihaldurit ja 16 saneerimisnõustajat. Koja hallata on kohtutäiturite menetlemise infosüsteem  ja enampakkumiste keskkond Oksjonikeskus. 2022. aastal algatati 4 aukohtumenetlust ja lõpetati üks 2021. aastal alustatud menetlus. 2022. aastal välja kuulutatud kohtutäiturieksamil osales 8 isikut ja pankrotihalduri eksamil 2 isikut. Koda korraldas 2022.a oma liikmetele 11 seminari ja 4 praktikumi, kokku 83 akadeemilist tundi.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb kohtutäituri seaduse alusel alates 2010. aastast. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud Eestis.

* Hõbedast meenemedal on valminud Roman Tavasti töökojas, kujunduse on loonud Kairit Koovit. Medal on valmistatud   925 prooviga hõbedast ja kaalub 36 grammi. Medali kujundus on inspireeritud Koja liikmetele iseloomulikest tööriistadest ja kannab Eesti Vabariigi vapi kujutist.

Lisainfo:

Helen Rives

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler

helen.rives@kpkoda.ee

www.kpkoda.ee

 

 

 

 

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121