Font size

Line height

Contrast

Uudis

Käibemaksu määra tõus suurendab ka võlgnike kohustusi täitemenetluses

31.10.2023 Uudised

Käibemaksu määra tõus praeguselt 20 %-lt 22 %-le, mis toimub 1. jaanuaril 2024 suurendab ka võlgnike kohustusi täitemenetluses.

 

 

Käibemaksustatud on kohtutäituri tasu ja täitekulud.  Kui võlgnik tasub täitemenetlusse antud nõude koos kohtutäituri tasuga 2023. aastal, on see käibemaksumäära muudatuse võrra odavam kui tasuda peale 2024. aasta algust. See puudutab ka neid kohustusi, mille täitmiseks kohtutäituri antud vabatahtliku tasumise tähtaeg täitub 2024. aastal. Nimelt lisandub käibemaks ka kohtutäituri tasule ja täitekuludele ning 1. jaanuaril 2024 arvutatakse tasude ja täitekulude selleks päevaks tasumata osale lisanduv käibemaksumäär ümber kõikides menetluses olevates asjades. Ümberarvestused tehakse 2024. aasta jaanuari esimestel päevadel ning seejärel tehakse ka võlgnike pangakontode ja sissetulekute arestimisaktide muudatused ja saadetakse kohustatud isikutele. Võlgnikud saavad kohtutäituritelt teavitused tasude ja täitekulude uuendatud jääkide kohta jaanuari jooksul. Ümberarvestamise perioodil võivad erineda täitetoimikute võlgnetavad jäägid pankades, Maksu- ja Tolliametis jm. Küsimuste korral pöörduge täiteasja menetleva kohtutäituri poole.

https://kpkoda.ee/en/feed/
5368709121