Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantslerina asub ametisse Kristi Hunt

01.03.2017 Pressiteade

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) kantslerina asub 2. märtsil 2017 ametisse Kristi Hunt.

Koja korraldatud konkursil Koja kantsleri ametikohale osales üle 30 inimese. Koja eestseisus valis kandidaatide seast välja Kristi Hundi, kellel on mitmekülgsed kogemused tööst nii avalikus kui ka erasektoris. Kristi Hunt on varem töötanud riigi- ja erainstitutsioonides asutuse juhi ning samuti õigus- ning turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna ametikohtadel.

Koja esimees Mati Kadak hindab Kristi Hundi pühendumust õigusloome analüüsimisele Eesti ettevõtluskeskkonna parendamisele eelkõige selle investeerimiskindluse suurendamise ning maksejõuetusriskide vähendamise kaudu.

Kristi Hunt soovib, et täite- ja pankrotimenetlus muutuks võimalikult paberivabaks ning võlgnikud otsiksid aktiivselt võimalusi oma võlgnevuste hüvitamiseks.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes loodi kohtutäituri seaduse alusel 1.01.2010. Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja ülesanneteks on edendada kohtutäiturite ameti- ja pankrotihaldurite kutsetegevust,  jaotada kohtutäituritele täitmiseks antavaid avaliku võimu kandja nõudeid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale, arendada ja hallata kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tööks vajalikke infosüsteeme, samuti edendada teisi valdkonna jaoks olulisi teemasid, näiteks täiendusõppe korraldus, aukohus, eksamid jne.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121