Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Uudis

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda mõistab hukka endise kohtutäituri Kersti Vilbo tegevused

14.06.2022 Uudised

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

info@kpkoda.ee

„Ajakirjanduses avaldatud andmete alusel mõisteti Kersti Vilbo süüdi mitmetes ametialastes kuritegudes. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda mõistab hukka endise kohtutäituri tegevuse ja peab seda äärmiselt taunimisväärseks, kuna endise kohtutäituri kuritegelik käitumine heidab varju kõigile 39 täna tegutsevale kohtutäiturile.   Kohtutäituri amet eeldab, et ollakse kõrge moraaliga, õigus- ja seadusekuulekas ning oma käitumisega äratatakse usaldust avalik-õigusliku ülesande täitmise suhtes.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda alustas 2022.aastal regulaarset ja planeeritud haldusjärelevalve läbiviimist kohtutäiturite osas, et selgitada välja võimalikud kohtutäiturite  ametialased rikkumised ja ka riskid, mis võivad õõnestada täitemenetluse süsteemi usaldusväärsust ja kahjustada kohtutäiturite mainet.“.

https://kpkoda.ee/feed/
5368709121