Koolitused

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              08.12.2017
KOHT:          Tallinna Loomaaia konverentsiruumis (sissepääs Ehitajate tee poolt, Läänevärav)
ESINEJAD:  Lasse Lehis, Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent; Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik
TEEMAD:         - Muudatused füüsilise isiku tulude maksustamisel seoses 500-eurose maksuvabamtulu rakendamisega;
                        -Tulumaksu kinnipidamine ja deklareerimine, juurdemaksed ja tagastused;         
                        -Abikaasade ühisdeklaratsioonide kaotamine;
                        -Maksusoodustuste piiramine;
                        -Seadusemuudatuse mõjud palgaarvestusele;
                        -Töötaja võimalused muuta maksuvaba tulu arvestamise avaldust;

                        -Muudatused erisoodustuste maksustamises
                        -Muud maksumuudatused
                        -Muudatused korteriühistu raamatupidamises seoses uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumisega

AJAKAVA:
09:30-11:00    ekskursioon Mati Kaaluga   
11:00-11:30    registreerimine, kohv ja suupisted
11:30-13:20    Lasse Lehise loeng
13:20-13:40    kohvipaus
13:40-15:35    loeng jätkub
16:00-17:30    õhtusöök (Rucola kohvik)

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              17.11.2017

KOHT:          hotell „Euroopa“ (Paadi 5, Tallinn), Ida-Euroopa saal
ESINEJAD:  Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Monika Koks ja pankrotihaldurid Martin Krupp ja Urmas Tross
TEEMAD:      01.01.2018 jõustuvast Töövaidluse lahendamise seadusest
                    Praktilised probleemid pankrotimenetluses
                    ETIS`e probleemides
                    Pankrotihalduri ja kohtutäituri ameti ühendamisest
                   Täitemenetluse arengutest
AJAKAVA:

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30    Monika Koks, Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik
                        01.01.2018 jõustuvast Töövaidluse lahendamise seadusest
11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub
13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    PANKROTIHALDURITE PANEEL, moderaator Terje Eipre
                       esineb Martin Krupp teemal Praktilised probleemid pankrotimenetluses
14:15-15:45    KOHTUTÄITURITE PANEEL, moderaator Mati Kadak
                       ETIS`e probleemidest (+ RIKi esindaja)
15:45-16:00    kohvipaus
16:00-16:30    Urmas Tross
                      Pankrotihalduri ja kohtutäituri ameti ühendamisest
16:30-17:30    Kristi Hunt 
                       Koja arengutest
17:30              seminari lõpetamine

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:             20.10.2017
KOHT:          hotell „Olümpia“ (Liivalaia 33, Tallinn), Beta ja Gamma saal
ESINEJAD:   Vandeadvokaat, emeriitprofessor Paul Varul ja Soome Pankrotiombudsman Helena Kontkanen
TEEMAD:      Arengutest maksejõuetusõiguses, Soome Pankrotiombudsmani tööst
AJAKAVA:
9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-12:00    Helena Kontkanen, Soome Pankrotiombudsman "Soome pankrotiombudsmani funktsioonidest ja valdkonnast"
12:00-13:00    lõunapaus
13:00-14:30    Paul Varul, vandeadvokaat, emeriitprofessor "Arengutest maksejõuetusõiguses"
14:30-14:45    kohvipaus
14:45-16:15    loeng jätkub
16:15-16:45    lõpetamine
17:00-18:00    pidulik kontsert ja kohvilaud

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:             15.09.2017
KOHT:          hotell „Meriton Park Inn Tallinn“ (Toompuiestee 27, Tallinn)
ESINEJAD:   Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve
TEEMAD:      Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses
AJAKAVA:
9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30    Villu Kõve, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees "Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses"
11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub
13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    loeng jätkub
15:45-16:00    kohvipaus
16:00-17:30    loeng jätkub
17:30               seminari lõpetamine

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna koolituspäevade programm

AEG:              18.-19. mai 2017
KOHT:           Iuridicum II, Näituse 13a, auditoorium 201

Neljapäev, 18. mai

09.30               Hommikukohv ja registreerimine
10.15               Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimehe ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktori avasõnad
10.20-12.00     Riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg "Riigikohtu kriminaalkolleegiumi menetlusõiguslik praktika ja ilmnenud                               seaduslüngad ajavahemikus juuni 2016 – mai 2017"
12.00-12.15    Kohvipaus
12.15-13.45    Riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg
                      Ettekanne jätkub
13.45-14.45    Lõuna
14.45-16.15    Tartu Ülikooli võlaõiguse dotsent Age Värv "Võlaõiguslikud tagatised (leppetrahv, käendus, garantii"
16.15-16.30    Kohvipaus
16.30-18.00    Tartu Ülikooli võlaõiguse dotsent Age Värv
                       Ettekanne jätkub

Reede, 19. mai

8.45                Registreerimine
09.15-10.45    Tartu Ülikooli eraõiguse osakonna juhataja, tsiviilõiguse professor Irene Kull "Poolte tahe lepingus: seaduste ja kohtupraktika analüüs",                              "Lepingute sõlmimine – lepingupoolte tahe ja lepingu õigusliku siduvuse tagamine; Lepingute sisu kujundamine ja kohtu diskretsiooni                               piirid  lepingute tõlgendamisel; Lepingute rikkumise õiguslike tagajärgede kujundamise piirid kohtupraktikas.
10.45-11.00    Kohvipaus
11.00-12.30    Tartu Ülikooli eraõiguse osakonna juhataja, tsiviilõiguse professor Irene Kull
                       Ettekanne jätkub
12.30-13.30    Lõuna
13.30-15.00    Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits "Töösuhete paindlikud vormid, nende õiguslik reguleerimine"
                      Kuidas toimub töö tegemine digitaalsel platvormil?  Kas äpp nutiseadmel on tööandja? Kas internetiplatvormil töö tegija on töötaja või                              mitte? Millised õiguslikud takistused tekivad uute töötegemise vormide kasutamisel? Kas uued töötegemise vormid on Eestis üldse                                    aktuaalsed või me mõtleme üle?
15.00-15.15    Kohvipaus
15.15-16.45    Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits "Muutunud töösuhted ja selle mõju sotsiaalkindlustusele?"
                      Kellele tuleks sotsiaalkindlustuskaitset pakkuda? Mida tähendab – paindlik pensioniiga? Sotsiaalkindlustuskaitse töövõtulepingu ja                                    käsunduslepingu alusel? Uberi sõidukijuht ja sotsiaalkindlustuse kaitse – on seda neile vaja?
16.45              Lõpetamine

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              27.04.2017
KOHT:          hotell „Euroopa“ (Paadi 5, 10151 Tallinn)
ESINEJAD:  Kersti Kerstna-Vaks, Regina Varret, Martin Aas, Veiko Soll, Terje Kriiseman ja Marju Vahing-Mõttus
TEEMAD:   Pankrotimenetluse kohtupraktikast
                        Erisoodustustest
                        OÜ-tamise temaatikast
                        Võlgade sissenõudmisest
AJAKAVA:
9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30    Kersti Kerstna-Vaks,  Tartu Ringkonnakohtu esimees "Pankrotimenetluse kohtupraktikast"
11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub
13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    Regina Varret,  Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist "Erisoodustustest
                       Martin Aas ja Veiko Soll, Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juristid "OÜ-tamise temaatikast"
                        Terje Kriiseman ja Marju Vahing-Mõttus, Maksu- ja Tolliameti sissenõudmise erimenetluse talituse peajuristid "Võlgade sissenõudmisest"
15:45-16:00    kohvipaus
16:00-18:00    loeng jätkub
18:00               seminari lõpetamine

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              16.02.2017
KOHT:           Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)
ESINEJAD:  Andres Vutt, Priidu Pärna, Terje Eipre, Jüri Truuts, Janek Pool, Jaan Lõõnik
TEEMAD:    Ühinguõigusest
                  Korteriomandiseadusest
                  Maksejõuetusõiguse revisjonist ja pankrotihalduri veebipõhisest toimikust / E-Täiturist
AJAKAVA:
9:30-10:00       registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30     Andres Vutt "Arengutest ühinguõiguse valdkonnas"
11:30-11:45     kohvipaus
11:45-13:15     loeng jätkub
13:15-14:15     lõuna
14:15-15:45     Paneelid - Kohtutäiturite paneel (moderaatorid Janek Pool ja Jaan Lõõnik): E-Täiturist; 
                                       Pankrotihaldurite paneel (moderaatorid Terje Eipre ja Jüri Truuts): Maksejõuetusõiguse revisjonist; Pankrotihalduri              v                                           veebipõhisest toimikust 
15:45-16:00     kohvipaus
16:00-17:30     Priidu Pärna "Korteriomandiseadusest"
17:30               seminari lõpetamine

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              27.01.2017
KOHT:          Hotell Meriton Park Inn Tallinn
ESINEJAD:  Taavi Pern, Martin Tuulik, Jaanus Karilaid ja Urmas Võimre
TEEMAD:   Pankroti- ja maksukuritegevusest. Kokkuleppemenetlustest. KarS § 169 rakendamisest
                  Õigusloomealastest küsimustest
                  Ettevõtete ja väärtpaberite väärtuse määratlemisest
AJAKAVA:
9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30    Taavi Pern, Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
                      Martin Tuulik, Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör "Pankroti- ja maksukuritegevusest. Kokkuleppemenetlustest. KarS § 169                             rakendamisest"
11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub
13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    Jaanus Karilaid, Riigikogu õiguskomisjoni esimees "Õigusloomealastest küsimustest"
15:45-16:00    kohvipaus
16:00-17:30    Urmas Võimre, BDO maksu- ja ärinõustamisteenuste juht, audiitor "Ettevõtete ja väärtpaberite väärtuse määratlemisest"
17:30               seminari lõpetamine