Koolitused

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:             20.10.2017

KOHT:          hotell „Olümpia“ (Liivalaia 33, Tallinn), Beta ja Gamma saal

ESINEJAD:   Vandeadvokaat, emeriitprofessor Paul Varul ja Soome Pankrotiombudsman Helena Kontkanen

TEEMAD:      Arengutest maksejõuetusõiguses, Soome Pankrotiombudsmani tööst

AJAKAVA:

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-12:00    Helena Kontkanen, Soome Pankrotiombudsman "Soome pankrotiombudsmani funktsioonidest ja valdkonnast"
12:00-13:00    lõunapaus
13:00-14:30    Paul Varul, vandeadvokaat, emeriitprofessor "Arengutest maksejõuetusõiguses"
14:30-14:45    kohvipaus
14:45-16:15    loeng jätkub
16:15-16:45    lõpetamine
17:00-18:00    pidulik kontsert ja kohvilaud

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:             15.09.2017

KOHT:          hotell „Meriton Park Inn Tallinn“ (Toompuiestee 27, Tallinn)

ESINEJAD:   Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve

TEEMAD:      Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses
AJAKAVA:

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30    Villu Kõve, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees "Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses"
11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub
13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    loeng jätkub
15:45-16:00    kohvipaus
16:00-17:30    loeng jätkub
17:30               seminari lõpetamine

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning Tartu Ülikooli õigusteaduskonna koolituspäevade programm

AEG:              18.-19. mai 2017

KOHT:           Iuridicum II, Näituse 13a, auditoorium 201

Neljapäev, 18. mai

09.30               Hommikukohv ja registreerimine
10.15               Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimehe ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktori avasõnad

10.20-12.00     Riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg "Riigikohtu kriminaalkolleegiumi menetlusõiguslik praktika ja ilmnenud                               seaduslüngad ajavahemikus juuni 2016 – mai 2017"

12.00-12.15    Kohvipaus

12.15-13.45    Riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor Eerik Kergandberg

            Ettekanne jätkub

13.45-14.45    Lõuna

14.45-16.15    Tartu Ülikooli võlaõiguse dotsent Age Värv "Võlaõiguslikud tagatised (leppetrahv, käendus, garantii"

16.15-16.30    Kohvipaus

16.30-18.00    Tartu Ülikooli võlaõiguse dotsent Age Värv

Ettekanne jätkub

Reede, 19. mai

8.45                 Registreerimine
09.15-10.45    Tartu Ülikooli eraõiguse osakonna juhataja, tsiviilõiguse professor Irene Kull "Poolte tahe lepingus: seaduste ja kohtupraktika analüüs",                              "Lepingute sõlmimine – lepingupoolte tahe ja lepingu õigusliku siduvuse tagamine; Lepingute sisu kujundamine ja kohtu diskretsiooni                               piirid  lepingute tõlgendamisel; Lepingute rikkumise õiguslike tagajärgede kujundamise piirid kohtupraktikas.

10.45-11.00    Kohvipaus

11.00-12.30    Tartu Ülikooli eraõiguse osakonna juhataja, tsiviilõiguse professor Irene Kull

             Ettekanne jätkub

12.30-13.30    Lõuna

13.30-15.00    Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits "Töösuhete paindlikud vormid, nende õiguslik reguleerimine"

Kuidas toimub töö tegemine digitaalsel platvormil?  Kas äpp nutiseadmel on tööandja? Kas internetiplatvormil töö tegija on töötaja või mitte? Millised õiguslikud takistused tekivad uute töötegemise vormide kasutamisel? Kas uued töötegemise vormid on Eestis üldse aktuaalsed või me mõtleme üle?
 

15.00-15.15    Kohvipaus

15.15-16.45    Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits "Muutunud töösuhted ja selle mõju sotsiaalkindlustusele?"

Kellele tuleks sotsiaalkindlustuskaitset pakkuda? Mida tähendab – paindlik pensioniiga? Sotsiaalkindlustuskaitse töövõtulepingu ja käsunduslepingu alusel? Uberi sõidukijuht ja sotsiaalkindlustuse kaitse – on seda neile vaja?

16.45                           Lõpetamine

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              27.04.2017

KOHT:          hotell „Euroopa“ (Paadi 5, 10151 Tallinn)

ESINEJAD:  Kersti Kerstna-Vaks, Regina Varret, Martin Aas, Veiko Soll, Terje Kriiseman ja Marju Vahing-Mõttus

TEEMAD:   Pankrotimenetluse kohtupraktikast
                        Erisoodustustest
                        OÜ-tamise temaatikast
                        Võlgade sissenõudmisest

AJAKAVA:

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30    Kersti Kerstna-Vaks,  Tartu Ringkonnakohtu esimees "Pankrotimenetluse kohtupraktikast"
11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub
13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    Regina Varret,  Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist "Erisoodustustest
                        Martin Aas ja Veiko Soll, Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juristid "OÜ-tamise temaatikast"
                        Terje Kriiseman ja Marju Vahing-Mõttus, Maksu- ja Tolliameti sissenõudmise erimenetluse talituse peajuristid "Võlgade sissenõudmisest"
15:45-16:00    kohvipaus
16:00-18:00    loeng jätkub
18:00               seminari lõpetamine

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              16.02.2017

KOHT:           Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)

ESINEJAD:  Andres Vutt, Priidu Pärna, Terje Eipre, Jüri Truuts, Janek Pool, Jaan Lõõnik

TEEMAD:    Ühinguõigusest

                  Korteriomandiseadusest

                  Maksejõuetusõiguse revisjonist ja pankrotihalduri veebipõhisest toimikust /

                   E-Täiturist

AJAKAVA:

9:30-10:00       registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30     Andres Vutt "Arengutest ühinguõiguse valdkonnas"
11:30-11:45     kohvipaus
11:45-13:15     loeng jätkub
13:15-14:15     lõuna
14:15-15:45     Paneelid - Kohtutäiturite paneel (moderaatorid Janek Pool ja Jaan Lõõnik): E-Täiturist; 
                                       Pankrotihaldurite paneel (moderaatorid Terje Eipre ja Jüri Truuts): Maksejõuetusõiguse revisjonist; Pankrotihalduri              v                                           veebipõhisest toimikust 
15:45-16:00     kohvipaus
16:00-17:30     Priidu Pärna "Korteriomandiseadusest"
17:30               seminari lõpetamine

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              27.01.2017

KOHT:          Hotell Meriton Park Inn Tallinn

ESINEJAD:  Taavi Pern, Martin Tuulik, Jaanus Karilaid ja Urmas Võimre

TEEMAD:   Pankroti- ja maksukuritegevusest. Kokkuleppemenetlustest. KarS § 169 rakendamisest

                  Õigusloomealastest küsimustest

                  Ettevõtete ja väärtpaberite väärtuse määratlemisest

AJAKAVA:

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv
10:00-11:30    Taavi Pern, Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
                      Martin Tuulik, Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör "Pankroti- ja maksukuritegevusest. Kokkuleppemenetlustest. KarS § 169                             rakendamisest"
11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub
13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    Jaanus Karilaid, Riigikogu õiguskomisjoni esimees "Õigusloomealastest küsimustest"
15:45-16:00    kohvipaus
16:00-17:30    Urmas Võimre, BDO maksu- ja ärinõustamisteenuste juht, audiitor "Ettevõtete ja väärtpaberite väärtuse määratlemisest"
17:30               seminari lõpetamine